Haster det å sikre pengekravet ditt?

Opplever du at skyldneren gjør det han kan for å forsinke eller gjøre det vanskelig å tvangsfullbyrde kravet?

Da kan det være aktuelt å begjære arrest i formuesgodene til skyldneren, som betyr at du får en midlertidig sikring av pengekravet i hans eiendeler. Dette kan senere bli gjort om til utleggspant i de samme eiendelene.

Les mer>
Disse sakene krever som regel nøye vurderinger. Heldigvis kan du få hjelp av oss – bare ta kontakt!