Užsitikrinkite apmokėjimą skolą prisiteisdami bei areštuodami skolininko turtą

Norint išsireikalauti jums priklausančius pinigus, visai nebūtina tai daryti per debitorinių įsipareigojimų/ ikiteisminio išieškojimo paslaugas teikiančias – „inkasso“ – įmones. Jūs galite patys pasirinkti, ar skolą norite išieškoti ikiteisminiu keliu per „inkasso“ įmones, ar su teisminių instancijų/ antstolių pagalba. Mes rekomenduojame tai daryti – nieko nelaukiant – per teismą/antstolius. Žemiau paaiškinsime, kodėl primygtinai siūlome būtent tokį kelią.

SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS IKITEISMINIU KELIU PER „INKASSO“ ĮMONES

Pasirinkus skolų išieškojimą per „inkasso“ įmones, jums priklausančius nesumokėtus pinigus jūs tikrovėje bandote išsireikalauti apeidami teismą/antstolius, tai yra, nesikišant valstybės institucijoms. Tokia skolų išieškojimo bylų eiga yra dažnai ilga, lėta ir bevaisė, nes „inkasso“ įmonės be teismo ar antstolių įsikišimo neturi jokių išskirtinių įgaliojimų priverstinai išreikalauti jums priklausantį apmokėjimą. Pasirinkus šį būdą, viskas vyksta tokia tvarka:

Rodyti daugiau>
Konkrečią datą sueina sąskaitos-faktūros apmokėjimo terminas.
Praėjus 14 dienų po neapmokėtos sąskaitos-faktūros, jūs siunčiate priminimą (norv. purring), kurio apmokėjimo terminas yra 14 dienų bei pridedate įstatymo numatytą 70 NOK papildomą mokestį.
Po 28 dienų jūs siunčiate įspėjimą, kad skolą ketinate išieškoti per „inkasso“ įmones (norv. inkassovarsel), su nauju 14 dienų apmokėjimo terminu ir nauju papildomu įstatymo numatytu 70 NOK mokesčiu.
Po 42 dienų jūs siunčiate raginimą sumokėti skolą (norv. betalingsoppfordring), kurio apmokėjimo terminas taip pat yra 14 dienų bei pridedate 210 NOK papildomą – įstatymo numatytą – mokestį.
Po 56 dienų, jums dar neatgavus savo pinigų, „inkasso“ įmonės gali pradėti skolininkui brangiau atsieinantį skolos išieškojimo procesą (norv. lett inkasso). Toks procesas gali būti pradėtas praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms nuo mokėjimo termino, nurodyto raginime apmokėti sąskaitą-faktūrą (norv. betalingsoppfordring). Šiuo atveju, papildomas mokestis yra – kaip atskaitos taškas – 700 NOK, tačiau iš esmės priklauso nuo jums skolingos sumos dydžio.
Po 84 dienų, jau praėjus daugiau kaip 28 dienoms nuo mokėjimo termino, nurodyto raginime apmokėti skolą (norv. betalingsoppfordring), „inkasso“ įmonės gali pradėti skolininkui dar brangiau atsieinanį skolos išieškojimo procesą (norv. tung inkasso). Papildomas mokestis, šiuo atveju, yra – kaip atskaitos taškas – 1400 NOK, tačiau iš esmės priklauso nuo jums skolingos sumos dydžio.
Praėjus 6 mėnesiams po raginimo apmokėti sąskaitą (norv. betalingsoppfordring) išsiuntimo, nebegalite pradėti skolos išieškojimo su teismo/ antstolių pagalba. Jei norite tai padaryti, privalote siųsti naują raginimą (norv. betalingsoppfordring) apmokėti sąskaitą ir laukti, kol sueis naujas 14 dienų mokėjimo terminas.

Skolos išieškojimas su teismo/antstolių pagalba

Pasirinkę skolos išieškojimo būdą su teismų/antstolių pagalba, ieškinį dėl pradelsto atsiskaitymo perduodate į teismą/ ginčų komisiją ar tiesiogiai antstolių tarnybai tam, kad įgytumėte pagrindą priverstiniam vykdymui. Dėl skolos išieškojimo į teismą ar ginčų komisiją įprastai galima kreiptis praėjus vos 15–16 dienų nuo pirminėje sąskaitoje-faktūroje nustatyto mokėjimo termino. Lyginant su skolų išieškojimu padedant „inkasso“ įmonėms, bylos eiga yra tokia:

Rodyti daugiau>
Sąskaitoje-faktūroje sueina nurodytas mokėjimo terminas.
Po nustatyto mokėjimo termino praėjus vienai dienai siunčiate tokį įspėjimą: „ĮSPĖJIMAS PRIEŠ PRADEDANT TEISMINĮ SKOLOS IŠIEŠKOJIMĄ, ĮSKAITANT TURTO AREŠTĄ, PAGAL „PRIVERSTINIO VYKDYMO ĮSTATYMO“ 4–18 STR. IR 4–19 STR. (rašto pavyzdį rasite po antrašte „Neapmokėjo jūsų sąskaitos?“). Duodamas laiko terminas apmokėjimui turi būti minimum 14 dienų.
15–16 dienų po mokėjimo termino šis reikalavimas jau gali būti perduodamas į teismą, ginčų komisiją arba antstolių tarnybą.

Priežastys, dėl kurių neapsimoka skolą išieškoti padedant „inkasso“ biurams

Pradelsto apmokėjimo išieškojimą daugelis žmonių tiesiog perduoda kuriam nors skolų išieškojimo biurui. O jie jūsų, kaip kreditoriaus, vardu administruoja išieškomą reikalavimą. Bet ar tikrai jums tai apsimoka? Jei jums priklausančio apmokėjimo suma yra nemaža, atsakymas į šį klausimą yra paprastas: NE!

Rodyti daugiau>
Pirmiausia, dėl tokio skolos išieškojimo skolininkui nekyla jokių teisinių pasekmių. Tai reiškia, kad jo finansų valdymui netaikomi jokie apribojimai, todėl skolininkas neskubės jums sumokėti.
Antra, toks skolos išieškojimas yra vilkinantis procesas. Vienintelis jums rūpintis dalykas yra, be abejo, atgauti jums priklausančius pinigus. Bet kol vyksta šis procesas, jūs esate be pinigų ir be jokios šį reikalavimą užtikrinančios garantijos.
Laikas bėga, o pinigų jūs negaunate – tai, deja, taip pat gali jums brangiai kainuoti. Neužsitikrinus skolininko turto arešto, atsiduriate (pavyzdžiui, skolininko bankroto atveju) kreditorių, siekiančių atgauti savo pinigus, eilės pabaigoje. O po 3 metų paprastiems piniginiams reikalavimams, neturint teismo sprendimo arba neužsitikrinus skolininko turto arešto, ir pan., sueina senaties terminas ir jūs jau nebegalėsite šios skolos išsieškoti.
Be viso to, daugelis žmonių galvoja, kad skolų išieškojimo biurai turi teisę iš skolininkų paimti pvz. transporto priemonę ir kitokį turtą. Deja, taip nėra. Skolos išieškojimas „inkasso“ biurams nesuteikia jokių įgaliojimų paimti daiktus ar priverstinai išreikalauti jums priklausantį apmokėjimą.

Norite garantijos, užtikrinančios jūsų pinigų atgavimą? Pradėkite teisminį skolų išieškojimą ir užsitikrinkite skolininko turto areštą

Jei jūsų skolininkas negali apmokėti sąskaitų, tai paprastai reiškia, kad jis turi kelis kreditorius, kurie reikalauja apmokėti turimas skolas, arba dar blogiau – kad jis bankrutuoja. Dėl to jūs galite turėti labai mažai laiko!

Rodyti daugiau>
Kuo anksčiau pradėsite teisminį skolų išieškojimą ir užsitikrinsite skolininko turto areštą, tuo lengviau bus tuos pinigus atgauti. Turto areštas neleidžia skolininkui disponuoti tuo turtu (skolininkas nebegali jo parduoti ar perleisti kitiems), kol jis nesumokėjo jums priklausančių pinigų.
Priešingai vyraujančiai nuomonei, nėra tokio reikalavimo pirmiausiai bandyti išieškoti skolą neteisminiu arba „inkasso“ keliu, prieš perduodant ją į teismą, ginčų komisijai arba priverstinio vykdymo tarnyboms – antstoliams, o tais atvejais, kai jūsų piniginis reikalavimas yra ginčijamas, prasmės bandyti išieškoti skolą ikiteisminiu keliu padedant „inkasso“ įmonėms nėra visiškai, kadangi byla visvien pirmiausia turi patekti į ginčų komisiją arba pirmos instancijos teismą.