Skolų išieškojimas

Jeigu Jūs turite įsiteisėjusį Lietuvos teismo sprendimą, kuriuo Jums priteista skola, šis teismo sprendimas gali būti vykdomas Norvegijoje. Lietuvos teismų sprendimai nors ir įsigalioja Lietuvoje, savaime neįgyja teisinės galios Norvegijoje ir negali automatiškai būti pradėti vykdyti šioje šalyje. Tas pats galioja ir Europos vykdomiesiems raštams. Norvegija nėra ES šalis ir čia negalioja ES valstybių narių tarpusavio santykiuose taikytini ES teisės aktai, nustatantys teismų sprendimų pripažinimo ir leidimo juos vykdyti ES valstybėse narėse tvarką. Todėl skolos išieškojimo procedūra yra žymiai sudėtingesnė ir reikalauja daugiau resursų. Kita vertus, Jūsų patirtas išlaidas advokatui galima – pilnai arba dalinai – išsireikalauti iš skolininko.
Jeigu Jūs neturite teismo sprendimo, kuriuo Jums priteista skola, šiuo atveju pirmiausia turi būti kreipiamasi į teismines instancijas dėl skolos priteisimo. Ir šiuo atveju, Jūsų patirtas išlaidas advokatui galima – pilnai arba dalinai – išsireikalauti iš skolininko.


Elektroninis susirašinėjimasSMS susirašinėjimasSusirašinėjimas socialiniuose tinkluoseSusirašinėjimas SkypePokalbio garso įrašas