Ubetalt faktura?

Hvis fakturaen du har sendt står ubetalt, kan det ofte være tilstrekkelig grunnlag for å få utlegg hos namsmyndighetene. Men det er viktig å vite at dette kun gjelder papirfakturaer som er sendt i posten, og ikke via e-post. For deg som bare vil ha pengene dine, betyr det at du kan ordne opp kun med namsmannens hjelp – uten at saken må til forliksrådet først. I de tilfellene hvor skyldneren kommer med innsigelser til kravet, må du derimot til forliksrådet til behandling først.

Slik går du frem for å få inndrevet ubetalt faktura

For å inndrive fakturaen senere, må du i første omgang sende den i papirform. Husk at faktura sendt på e-post ikke er tilstrekkelig for namsmannen.

Les mer>
Hvis fakturaen ikke blir betalt, sender du en purring eller betalingsoppfordring med varsel om rettslig inndrivning av kravet. Som regel skal du alltid gi skyldneren en frist på minst to uker før du går til det neste steget.
Send betalingsoppfordringen eller purringen som «Varsel før rettslige skritt, herunder varsel før utleggsbegjæring ihht tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18 og 4-19» (forslag til mal finner du nedenfor) allerede dagen etter forfall. Gjerne send det både på e-post og som rekommandert brev. Ta vare på postkvitteringen. For å spare viktig tid, belaster du ikke purregebyr for dette – skal du gjøre det må du nemlig vente to uker fra fakturaen forfalt.

Mal: Dette varselet sender du før du går til rettslige skritt

Varsel før rettslige skritt. Herunder varsel før utleggsbegjæring ihht tvangsfullbyrdelsesloven §§ 4-18 og 4-19

Les mer>
VARSEL FØR RETTSLIGE SKRITT
HERUNDER VARSEL FØR UTLEGGSBEGJÆRING IHHT TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN §§ 4-18 OG 4-19
De varsles med dette om at skyldig beløp må være betalt innen to uker fra avsendelse av dette varsel. Dersom kravet ikke betales i sin helhet innen fristen vil kravet bli begjært inndrevet ved hjelp av doms- evt. tvangsmyndighetene. Det vil ikke bli gitt ytterligere varsel.
Spesifikasjon av kravet:
Hovedstol:
Renter beregnet med ___ % f.o.m.____ t.o.m. ___
Innbetalt:
Totalt:
Kravet betales til kontonummer:

Kravet er å betrakte som helt betalt når hovedstol og renter er betalt i sin helhet.
Å sende varsel før rettslig inndrivning er så enkelt at du klarer det selv. Men dersom fristen går ut, og du fortsatt ikke har fått betalt, tar du kontakt med oss. Da tar vi saken videre til retts- eller tvangsapparatet. Dette forutsetter at 1) kravet ikke er betalt, 2) at dere ikke har inngått en betalingsordning, eller at 3) det ikke er blitt signert et gjeldsbrev. Og ikke fortvil: Du har allerede kommet langt i prosessen, selv om det kun er 15-16 dager siden den opprinnelige fakturaen forfalt!

Ofte vil dette varselet i seg selv være nok til at du får betalt

Hvis du likevel vil sikre deg at skyldneren tar varselet på alvor, kan du bruke vårt «varsel»-stempel.

Les mer>