Sikre deg pengene med rettslig inkasso

Når du skal kreve inn penger, er det ikke nødvendig å gå gjennom ordinær inkasso. Faktisk kan du fritt velge mellom å bruke ordinær eller rettslig inkasso, og vi anbefaler at du bruker rettslig fremfor ordinær inkasso. Her finner du ut hvorfor.

Ordinær inkasso

Ordinær inkasso betyr at du inndriver forfalte pengekrav utenomrettslig, altså uten bistand fra det offentlige. Saksgangen i en ordinær inkassosak går sakte. Ofte går det 84 dager eller mer før saken er løst! Da utvikler den seg på denne måten:

Les mer>
Forfallsdato på faktura.
Etter 14 dager sender du en purring, med frist på 14 dager og 70 kr i gebyr.
Etter 28 dager sender du et inkassovarsel, med ny frist på 14 dager og et ekstra gebyr på 70 kr i tillegg til det første.
Etter 42 dager sender du en betalingsoppfordring, som også har frist på 14 dager og 210 kr i tilleggsgebyr.
Etter 56 dager har du fortsatt ikke fått pengene, og sender lett inkasso. Lett inkasso blir sendt når det har gått mindre enn 28 dager fra betalingsfristen på betalingsoppfordringen. Her er tilleggsgebyret på 700 kr, men det avhenger av kravets størrelse.
Etter 84 dager har det gått mer enn 28 dager siden betalingsfristen på betalingsoppfordringen. Da kan du sende tung inkasso. I dette tilfellet er tilleggsgebyret på 1400 kr, men det avhenger av kravets størrelse.
6 måneder etter at betalingsoppfordringen ble sendt kan du ikke lenger iverksette rettslig inndrivning. Skal du gjøre det, må du sende en ny betalingsoppfordring og vente til betalingsfristen løper ut.

Rettslig inkasso

Med rettslig inkasso bringer du det forfalte pengekravet inn for domstolene for å skaffe seg et tvangsgrunnlag, eller direkte inn for de offentlige tvangsmyndighetene. Som regel kan du iverksette rettslig inkasso så snart som 15-16 dager etter forfallsdato på den opprinnelige fakturaen. Sammenliknet med ordinær inkasso, ser saksgangen slik ut:

Les mer>
Forfallsdato på faktura.
Dagen etter forfallsdato sender du et «VARSEL FØR RETTSLIGE SKRITT, HERUNDER VARSEL FØR UTLEGGSBEGJÆRING IHHT TVANGSFULLBYRDELSESLOVEN §§ 4-18 OG 4-19″»(forslag til mal finner du under fanen «Ubetalt faktura?»). Gjør du det allerede nå, sparer du mye tid. Dette er uten gebyr, og har en frist på 14 dager.
15-16 dager etter forfallsdato kan kravet gå til retts- eller tvangsapparatet. Dette vil være i form av en forliksklage, stevning, arrestbegjæring, utleggsbegjæring eller annet.

Derfor er du ikke tjent med ordinær inkasso

Mange overlater inndrivelsen av forfalte pengekrav til et inkassobyrå. Gjennom ordinær inkasso administrerer de kravet på vegne av deg som kreditor. Men er du tjent med dette? Så lenge pengekravet ditt er av noe størrelse, er svaret enkelt:

Les mer>
For det første får skyldneren ingen rettsvirkninger når ordinær inkasso iverksettes. Det betyr at han ikke får noen restriksjoner for kontroll over egen økonomi, og derfor ingen hast med å betale deg.
Det andre er at ordinær inkasso er en forsinkende prosess. Det eneste du ønsker er jo å få pengene dine. Men så lenge denne prosessen foregår, står du uten penger – og uten sikkerhet for pengekravet.
Tiden som går uten at du får pengene kan også koste deg dyrt. Siden du ikke har pantesikkerhet i kravet, havner du for eksempel bakerst i køen av kreditorer som skal få tilbake pengene sine dersom skyldneren går konkurs. Og etter 3 år blir gjerne et usikret, alminnelig pengekrav foreldet, uten at verken utenomrettslig eller rettslig inkasso kan hjelpe deg.
Mange tror dessuten at inkassobyråer har lov til å hente kjøretøy og andre eiendeler fra den som skylder penger. Men det stemmer ikke. I bunn og grunn gir ordinær inkasso ingen myndighet til å hente gjenstander eller inndrive kravet gjennom tvang.

Sikkerhet for pengene? Sett i gang rettslig inkasso tidlig, og sikre deg pant

Når en bedrift eller person har problemer med å betale, betyr det som regel at de har flere kreditorer som krever inn gjeld, eller at de rett og slett er på vei mot konkurs. Det betyr at du har dårlig tid!

Les mer>
Og jo tidligere du setter i gang rettslig inkasso og skaffer sikkerhet for pengekravet, jo lettere er det å få tilbake pengene dine. Skyldneren prioriterer de ulike kravene, og om du er rask med å sikre deg pant i formuesgodene, sikrer du deg også en plass høyt på listen over de som skal få betalt.
Utleggspant beskytter pengekravet ditt

Dette kalles utleggspant, som namsmyndigheten skaffer deg. Utleggspanten stopper skyldneren fra å selge verdiene du har pantsatt – for eksempel bil og bolig – før de har innfridd kravet ditt. Og skulle skyldneren gå konkurs, er kravet beskyttet gjennom tvangssalg av pantet.
Ikke nødvendig med ordinær inkasso først

Faktisk er det ikke krav om at saken må til ordinær inkasso før du bringer den til retts- eller tvangsapparatet, nærmere bestemt namsmannen, forliksrådet eller domstolen. Det er uansett ingen vits i å sende et omtvistet krav til inkasso – for da må saken inn for forliksrådet eller tingretten først.